Làm thế nào để kích hoạt thu chi

Để kích hoạt Module Thu chi:

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Quản lý thanh toán . Kích hoạt Module Thu chi > Đồng ý

Trên màn hình hệ thống, Click module [Thu chi] để vào các chức năng của Thu chi

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *