Làm thế nào để kiểm kê tiền mặt

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Click Thu chi > Quỹ tiền mặt > Kiểm kê > Thêm phiếu kiểm kê

Nhập thông tin chung > Chi tiết

Click thêm > Nhập số tiền

Lưu ý: nếu chênh lệch dương hệ thống tự sinh ra phiếu chi tương ứng, nếu chênh lệch âm hệ thống tự sinh ra phiếu thu tương ứng

Click Thành viên tham gia > Nhập thành viên tham gia kiểm kê > Quay lại màn hình Chi tiết Click Thực hiện > Đồng ý

 

Click xem chi tiết kiểm kê hoặc có thể xóa phiếu kiểm kê

Click chi tiết để xem chi tiết phiếu thu/chi tự sinh sau chênh lệch

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *