Làm thế nào để linh động giá phòng cho khách?

Cách 1: sửa giá ở sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng > Chọn phòng cần sửa giá > Chi tiết

 

Hiển thị màn hình chi tiết phòng > click biểu tượng sửa giá phòng

Bạn nhập giá phòng cần đổi và lưu lại

Cách 2: sửa giá ở màn hình Dashboard

Thao tác : Đăng nhập > Thông tin chung > Khách đang ở > click vào tên phòng muốn sửa

 

 

Hoặc click vào biểu tượng ba chấm góc bên phải của phòng muốn sửa > Chi tiết

Hiển thị màn hình chi tiết phòng và thao tác tương tự như sửa giá ở sơ đồ phòng

Bạn cũng có thể thay đổi giá phong các báo cáo khác của menu Lễ tân với phòng Book và phòng chi tiết.

Bạn vào chi tiết phòng và đổi tương tự