Làm thế nào để Ngưng chiến dịch email?

     Để ngưng sử dụng chiến dịch email:

     Thao tác: Trên màn hình danh sách Chiến dịch email, click icon [Ngừng sử dụng chiến dịch ]

 

       Màn hình hiển thị thông báo >> Click [Có]

 

     Màn hình hiển thị danh sách các Chiến dịch email >> Bỏ dấu tích nếu không muốn hiển thị Chiến dịch email vừa xóa.

 

      Để Sử dụng lại chiến dịch email đã xóa >> Click icon [Sử dụng lại ] >> Click [Có]

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *