Làm thế nào để nhận phòng từ phòng Book?

Cách 1: Nhận phòng từ màn hình Dashboard

Thao tác

Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến/ Quán hạn sẽ đến để xem thông tin phòng nào đã đặt mà chưa checkin > click vào biểu tượng nhận phòng

 

 

Hiển thị popup Muốn nhận phòng không > Nhận phòng

Cách 2: Nhận phòng từ sơ đồ phòng

Thao tác : Đăng nhập > Sơ đồ phòng > Click biểu tượng nhận phòng nhanh của phòng Book

 

 

Hiển thị màn hình nhận phòng > Click nhận phòng

Cách 3: Nhận phòng từ menu Lễ tân

Thao tác : Đăng nhập hệ thống > Lễ tân > Đặt phòng

Trên màn hình hiển thị các phòng đặt. Click chọn Nhận phòng

 

 

Bạn xác nhận nhận phòng để nhận phòng cho khách