Làm thế nào để phân phối thiết bị vào phòng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống -> Cấu hình

 

Sau đó chọn Equipment

Có 2 cách thêm thiết bị vào phòng

Cách 1: Thêm theo loại phòng

Click (+)

Hiển thị ra popup để thêm trang thiết bị:

Sau đó, click Lưu và hiển thị lên trang thiết bị vừa thêm vào phòng đó

Cách 2: Thêm theo phòng

Tick vào các checkbox của các phòng muốn thêm -> Sau đó click (+)

Sau đó hiển thị popup thêm thiết bị tương tự như thêm theo loại phòng

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *