Làm thế nào để quản lý các trang thiết bị theo từng phòng?

Thao tác: Đăng nhập bằng tài khoản chủ khách sạn/ quản lý >> Cấu hình >> Phân phối thiết bị

Thêm thiết bị theo loại phòng:

Thêm thiết bị cho từng phòng

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *