Làm thế nào để sắp xếp sơ đồ phòng theo loại phòng?

Bước 1: Sắp xếp loại phòng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng

Màn hình Loại phòng

Bạn thực hiện thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự loại phòng.

 

Bạn click nút Lưu để hoàn thành sắp xếp loại phòng.

 

 

 

Màn hình sơ đồ phòng

Click chọn chức năng xem theo Loại phòng.