Làm thế nào để sửa đặt phòng?

Cách 1: Sửa trên sơ đồ phòng chi tiết

(Chỉ áp dụng với phòng checkin trong ngày hiện tại).

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn phòng đã đặt trên sơ đồ phòng

 

Bạn chọn các chức năng cần chỉnh sửa phòng Book như đổi thời gian khách, chuyển phòng,… hoặc vào chi tiết phòng để chỉnh sửa một số thông tin khác.

 

Cách 2: Sửa trên màn hình Dashboard

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thông tin chung > Click biểu tượng ba chấm ở góc bên phải của phòng Book muốn chỉnh sửa

Bạn chọn các chức năng để chỉnh sửa phòng Book

Sửa trong chi tiết phòng : Tương tự sửa trong sơ đồ phòng chi tiết

Ngoài ra bạn có thể sửa phòng Book trong sơ đồ timeline, trong Khách sẽ đến trong menu Lễ tân