Làm thế nào để gửi mail Sinh nhật tự động cho khách ?

Bước 1: Nhập  ngày sinh của khách hàng      

Bước 2: Cấu hình Chiến dịch email

Để thêm mới chiến dịch email sinh nhật cho khách hàng

Click Email marketing -> Chiến dịch Email -> Click button Thêm

 

Sau khi click button Thêm, click vào icon Sinh nhật -> Nhập Tiêu đề ->Tạo nội dung thư và các trường giá trị tương ứng và lưu chiến dich vừa tạo

Để gửi email tự động chọn [Tiến trình tự động gửi]

Nếu chưa muốn gửi email , chọn [ Lưu lại gửi sau]

Lưu chiến dịch vừa tạo >> Click [Lưu ]

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *