Làm thế nào để tắt/ bật các thông báo gửi về điện thoại?

Chức năng cấu hình

Thao tác: Chọn Menu hoặc vuốt màn hình sang bên phải.

32

 

Trên menu chức năng của App, bạn click Cấu hình.

43

 

Để thay đổi ngôn ngữ đang sử dụng, bạn chọn ngôn ngữ: Hệ thống hỗ trợ 2 ngôn ngữ là:

  • Tiếng Việt
  • English

10

 

Để thiết lập các thông báo muốn nhận, bạn click Thông báo.

46

 

Bạn muốn nhận thông báo cho các thao tác nào tại khách sạn thì tích chọn thao tác đó, bỏ tích để không nhận thông báo.

11