Làm thế nào để thả phòng lên các kênh online từ app?

Chức năng kênh phân phối phòng toàn cầu.

Thao tác: Chọn Menu hoặc vuốt màn hình sang phải

32

 

Để sử dụng ezCms trên App, bạn click Kênh phân phối trên menu chức năng của App.

40

 

Màn hình cập nhật phòng trống tương tự trên web. Bạn có thể đẩy số lượng phòng muốn bán lên các kênh online qua màn hình này.

14

 

  • Màu đỏ: Số phòng đang được bán trên các kênh online
  • Màu xanh: Số phòng còn trống của khách sạn

Để thả phòng lên các kênh online, bạn click vào ngày muốn thả phòng, nhập số phòng muốn bán và click Xác nhận.

42

 

Sau khi xác nhận, số lượng phòng sẽ được đẩy lên các kênh bán phòng online.