Làm thế nào để thanh toán trả nợ?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Trả nợ

+) Trường hợp số tiền ghi nợ và số tiền giảm trừ công nợ bằng nhau thì trong màn hình Trả nợ sẽ không hiển thị thông tin nhà cung cấp đó.

+) Trường hợp số tiền ghi nợ lớn hơn số tiền giảm trừ công nợ thì ở màn hình Trả nợ sẽ hiển thị số tiền nợ còn lại của nhà cung cấp đó

Để thực hiện thanh toán hết nợ, thực hiện Thêm thanh toán

Sau khi trả nợ hệ thống sẽ tạo ra 1 phiếu chi tương ứng với phương thức chọn để ghi nhận lại khoản trả nợ này

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *