Làm thế nào để thay đổi quyền nhân viên trên phần mềm?

Chủ khách sạn

Đăng nhập phần mềm

 

Chủ khách sạn có quyền truy cập vào phần cấu hình để cấu hình thông tin cho khách sạn.

Chủ khách sạn cũng có thể lựa chọn xem tình hình khách sạn mà mình muốn quản lý.

 

 

Chủ khách sạn có quyền xem tất cả các báo cáo của khách sạn: Báo cáo đặt phòng, Báo cáo lễ tân, Báo cáo kiểm soát,…

Quản lý khách sạn

Đăng nhập

Quản lý khách sạn muốn đăng nhập vào phần mềm thì phải nhập mã khách sạn mà mình quản lý.

 

Vai trò

Quản lý khách sạn cũng có quyền cấu hình các thông tin khách sạn nhưng không có chức năng chọn khách sạn

Quản lý khách sạn cũng được xem tất cả các báo cáo của khách sạn.

 

Nhân viên lễ tân

Đăng nhập

Nhân viên muốn đăng nhập vào phần mềm thì phải nhập mã khách sạn mà mình làm việc.

Vai trò

Nhân viên khách sạn không có quyền cài đặt thông tin khách sạn và bị giới hạn các báo cáo được xem. Nhân viên khách sạn chỉ được xem một số loại báo cáo.

Nhân viên buồng phòng

Đăng nhập

Nhân viên muốn đăng nhập vào phần mềm thì phải nhập mã khách sạn mà mình làm việc.

Vai trò

Nhân viên buồng phòng chỉ có quyền vào module Buồng phòng, Không xem được báo cáo.