Làm thế nào để gửi email tự động cho khách Check in?

Bước 1: Nhận phòng cho khách

        Click Nhận phòng cho khách hàng

Bước 2: Cấu hình chiến dịch email 

     Để thêm mới chiến dịch email cho khách Check in:

     Thao tác: Click vào module [Email marketing ] >> [Chiến dịch email ]>> [Thêm] >> Click icon  [Đang ở] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

       

Sau khi click Icon Thêm, Click icon chiến dịch email [Đang ở] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

Sau khi click Copy Mẫu thư, màn hình sẽ hiển thị các mẫu thư có sẵn trong hệ thống -> Click Chọn

Để chỉnh sửa nội dung email, bạn click vào mã thông tin khách sạn, thông tin khách hàng, thông tin phòng để sửa đổi.

Để gửi email tự động chọn [Tiến trình tự động gửi sau]

Lưu chiến dịch vừa tạo >> Click [Lưu ]

Bước 3: Gửi email cho khách

Trong chi tiết phòng, click icon [Email marketing]

Click icon [Gửi email]

Màn hình hiển thị form Nội dung thư, chọn chiến dịch email cho khách check in>> click [Gửi Email]

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *