Làm thế nào để gửi email tự động cho khách check out?

Bước 1: Thanh toán và trả phòng cho khách

Nếu bạn không muốn gửi email luôn, click bỏ tích gửi email thanh toán cho khách và click thanh toán và trả phòng

Bước 2: Cấu hình chiến dịch Email

Để thêm mới chiến dịch email cho khách Check out:

     Thao tác:  Click vào module [Email marketing ] >> [Chiến dịch email ]>> [Thêm]

Sau đó, click icon chiến dịch email [Sau khi đi] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

Sau khi click Copy Mẫu thư, màn hình sẽ hiển thị các mẫu thư có sẵn trong hệ thống -> Click Chọn

Để chỉnh sửa nội dung email, bạn click vào mã thông tin khách sạn, thông tin khách hàng, thông tin phòng để sửa đổi.

Để gửi email tự động chọn [Tiến trình tự động gửi]

Lưu chiến dịch vừa tạo >> Click [Lưu ]

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *