Làm thế nào để thêm chiến dịch Email marketing?

    Để tạo các mẫu chiến dịch Email Marketing.

    Thao tác: Đăng nhập hệ thống  >> Email marketing >>Chiến dịch email >>Thêm

 

     Hiển thị form tạo Chiến dịch email

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *