Làm thế nào để thêm dịch vụ vào hóa đơn cho khách?

Cách 1: Thêm dịch vụ ở sơ đồ phòng

Thêm Minibar

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng > Chọn phòng cần thêm dịch vụ Minibar > Chọn chức năng Minibar

Nhập số lượng sản phẩm > chọn Thêm > xác nhận thêm

Thêm dịch vụ mở rộng

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng > Chọn phòng cần thêm dịch vụ mở rộng > Chọn chức năng Dịch vụ mở rộng

 

 

Nhập tên, số lượng và giá dịch vụ > Thêm > xác nhận thêm

Thêm giặt là

Tương tự thêm Minibar : chọn phòng cần thêm dịch vụ giặt là > Giặt là > Thêm dịch vụ

Thêm Đền bù

Tương tự thêm Minibar: chọn phòng cần thêm dịch vụ Đền bù > Đền bù > Thêm dịch vụ

Thêm Dịch vụ khác

Tương tự thêm Minibar: Chọn phòng cần thêm Dịch vụ khác > Dịch vụ khác > Thêm dịch vụ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm nhanh dịch vụ cho phòng như sau:

Bạn chọn biểu tượng cái giường trên sơ đồ phòng.

Màn hình hiển thị chức năng trả phòng nhanh và thêm nhanh dịch vụ.

Bạn chọn tab dịch vụ để thêm dịch vụ cho phòng.

Cách 2: Thêm dịch vụ ở màn hình Dashboard

Thao tác : Đăng nhập > Thông tin chung > Khách đang ở > Click diểu tượng ba chấm góc bên phải của phòng muốn thêm dịch vụ > Bạn chọn dịch vụ Minibar/ Dịch vụ mở rộng/ Đền bù/ Giặt là/ dịch vụ khác rồi thao tác như ở sơ đồ phòng