Làm thế nào để thêm mới một danh mục thu chi

Thao tác thực hiện: Cấu hình >  Hệ thống > Thu chi > Danh mục thu chi > Thêm danh mục

Click [+ DANH MỤC] > Chọn loại danh mục > Nhập mã và tên danh mục (Bắt buộc) , mô tả > Click LƯU

Click để icon để xem chi tiết hoặc xóa danh mục

Lưu ý: có thể sắp xếp danh mục theo các trường cha-con

Thao tác tương tự để tạo danh mục chi

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *