Làm thế nào để thêm mới một ngân hàng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Thu chi > Tài khỏan ngân hàng

Nhập thông tin số tài khỏan, Tên ngân hàng, Chi nhánh > CLick LƯU

Click icon để xem chi tiết /xóa

Lưu ý: với những ngân hàng đã gắn với 1 phiếu thu/chi tiền gửi không được xóa

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *