Làm thế nào để thêm mới một Nhà Cung Cấp?

Sử dụng tài khoản Chủ khách sạn hoặc Quản lý

Thao tác: Đăng nhập >> Cấu hình >> Quản lý Kho >> Nhà cung cấp >> Thêm mới

Nhập các thông tin cần khai báo nhà cung cấp trong màn hình Thêm mới nhà cung cấp

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *