Làm thế nào để thêm một Email trong cấu hình Email ?

       Để tạo [Cấu hình email] của khách sạn:

      Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Email marketing >> Cấu hình >> Thêm

Tạo SMTP

       Màn hình hiển thị form thêm mới email:

      Thao tác: Nhập thông tin email của khách sạn >> Lưu thông tin email vừa tạo

     Sau khi Lưu thành công cấu hình email, hiển thị màn hình danh sách các email đã được cấu hình. Để kiểm tra cấu         hình email đã chính xác chưa.

    Thao tác:  Click vào cấu hình email vừa tạo >> Click  [Kiểm tra ]

Tạo chữ ký:

       Màn hình hiển thị form tạo chữ ký: Có thể cấu hình chữ ký đầu email và cuối email

 

      Tạo nội dung đầu email và cuối email xong để hiển thị trên nội dung email gửi >> Click [Lưu]

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *