Làm thế nào để thiết lập giá phòng tính qua đêm?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá > Giá sử dụng qua đêm

 

 

Ví dụ: Khách ở qua đêm từ 21h tối hôm qua đến 12h trưa hôm nay thì tiền phòng qua đêm là 300.000VNĐ. Nếu khách trả phòng muộn 1 giờ(13h sáng hôm nay) thì 1h này được gọi là checkout muộn, khách phải trả số tiền là 300.000 + 10.000(VNĐ).