Làm thế nào để thiết lập giá phụ thu khi khách nhận phòng sớm?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá

 

 

 

Chọn 

2 để thêm cài đặt giá qua đêm

Chọn 

3 để xóa một cài đặt giá qua đêm

Giá sử dụng trọn ngày

Ví dụ: Giá sử dụng trọn ngày của khách sạn là 350.000VNĐ tính từ 12h trưa hôm nay đến 12h trưa hôm sau. Khách đến lúc 11h trưa thì 1h đó được gọi là checkin sớm. Tiền phòng khách phải trả là 350.000 + 10.000(VNĐ).

Giá sử dụng qua đêm

 

Ví dụ: Giá phòng qua đêm là 250.000VNĐ tính từ 9h tối hôm nay đến 12h trưa hôm sau. Khách đến lúc 8h tối hôm trước, 1h đó gọi là checkin sớm. Tiền phòng khách phải trả là 250.000 + 10.000(VNĐ).