Làm thế nào để thiết lập giá phụ thu khi khách trả phòng muộn?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá

 

Giá sử dụng trọn ngày

 

 

Ví dụ: Giá phòng trọn ngày là 350.000VNĐ, tính từ 12h trưa hôm nay đến 12h trưa hôm sau. Khách ở từ 12h trưa hôm qua và trả phòng lúc 13h, tiền phòng khách phải trả là 350.000 + 10.000(VNĐ).

Giá sử dụng qua đêm

 

 

Ví dụ: Giá phòng qua đêm là 3000.000VNĐ, tính từ 9h tối hôm nay đến 12h sáng hôm sau. Khách ở từ 9h tối hôm qua, trả phòng lúc 13h sáng hôm nay tức là trả phòng muộn 1h, tiền phòng khách phải trả là 300.000 + 10.000(VNĐ).