Làm thế nào để thiết lập phương thức bán phòng trên Booking Engine

Thao tác: Quản lý kênh phân phối > Cấu hình

Màn hình cấu hình:

Để thiết lập phương thức bán phòng trên kênh Booking Engine bạn tích chọn vào radio button của phương thức tương ứng:

 

 

Chọn nguồn tương ứng -> chọn cách thức gán phòng -> click [LƯU]

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *