Làm thế nào để xem Báo cáo nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm Báo cáo >> Báo cáo kho >> Nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *