Làm thế nào để xem biểu đồ công suất phòng?

Xem doanh công suất phòng

Trên màn hình thông tin chung của App, bạn chọn Công suất để xem chi tiết công suất trong tháng hiện tại  và tháng trước đó.

27

 

Màn hình hiển thị biểu đồ công suất phòng:

  • Tháng hiện tại: Biểu đồ đường màu đỏ
  • Tháng trước: Biểu đồ đường màu xanh.

congsuat

 

Để xem biểu đồ công suất các tháng khác, bạn click vào ô thời gian.

congsuat1

 

Màn hình hiển thị chức năng chọn thời gian. Bạn chọn thời gian muốn xem công suất và click OK.

congsuat2

Biểu đồ công suất thể hiện công suất của tháng bạn chọn và tháng trước đó:

+ Màu đỏ: Công suất tháng bạn chọn

+ Màu xanh: Công suất tháng trước đó