Làm thế nào để xem được các dịch vụ đã bán?

Ý nghĩa: Các dịch vụ Minibar, giặt là, dịch vụ khác,… được tổng hợp thống kê trong báo cáo sử dụng dịch vụ. Phòng nào? Sử dụng dịch vụ gì? Sử dụng bao nhiêu tiền? Ngoài ra còn tổng hợp theo từng loại dịch vụ bán được.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Sử dụng dịch vụ

Bạn chọn Sử dụng dịch vụ để xem các dịch vụ đã bán của khách sạn

1

Màn hình hiển thị báo cáo tất cả các dịch vụ đã bán cũng như tổng tiền bán dịch vụ.

2