Làm thế nào để xem lịch sử gửi mail của khách sạn?

        Để xem email đã gửi có 2 cách:

Cách 1:

       Thao tác: Click chọn Email marketing >> Click icon [Lịch sử] >> Nhập thông tin email cần tìm >> Click [Tìm kiếm]

Cách 2:

        Thao tác: Click vào phòng cần xem email >> Click icon [ Email marketing] >>[ Gửi sau ]>> Click mail đã gửi

        Màn hình hiển thị thông tin email cần xem

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *