Làm thế nào để xem log của các phòng?

Thao tác:Đăng nhập hệ thống -> Cấu hình 

Sau đó chọn Equipment 

Click vào thao tác người dùng sẽ hiển thị log của các phòng

Người dùng có thể tìm kiếm log của các phòng theo thời gian, theo loại phòng và theo mỗi phòng

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *