Làm thế nào để xem sơ đồ khách sạn theo thời gian?

Xem sơ đồ khách sạn theo thời gian

Trên App bạn có thể xem tình hình khách sạn theo thời gian dưới dạng calendar. 

Thao tác: Click chọn Menu hoặc vuốt  màn hình sang bên phải.

32

 

Màn hình hiển thị các menu chức năng, bạn chọn Calender để xem tình hình khách sạn.

31

 

Calendar hiển thị tình hình khách sạn theo tháng, các trạng thái phòng được phân biệt bởi màu sắc cấu hình:

  • Phòng Booked
  • Phòng Noshow
  • Phòng Checkin
  • Phòng Overdue
  • Phòng Checkout
  • Phòng Repair

calendar2