Làm thế nào để xuất danh sách khách ra file excel?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống> Lễ tân > Quản lý khách > Xuất file excel

Khi Click vào Xuất file Excel là bạn sẽ phải tải bản danh sách khách bằng Excel về máy để xem > Bạn chọn thư mục để lưu vào > Click Save