Làm thế nào để thêm trang thiết bị?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Dịch vụ mở rộng

Sau đó chọn Dịch vụ mở rộng

Thêm trang thiết bị

Chọn dấu mũi tên để khai báo Trang thiết bị

Chọn (+) để thêm trang thiết bị

Nhập thông tin sản phẩm và chọn Thêm để tạo mới 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *