Sửa ngày trả phòng về quá khứ?

Nếu bạn quên trả phòng cho khách, bạn vẫn có thể thực hiện trả phòng trong quá khứ với thao tác như sau:

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn phòng quên trả phòng > Chi tiết > Sửa ngày trả phòng

Bạn chọn Tab Tổng hợp và chọn hình cây bút để sửa ngày đi cho khách.

Màn hình hiển thị form điều chỉnh ngày đi của khách. Bạn chọn ngày đi đúng với ngày đi của khách và lưu lại.

Đổi ngày checkout thành công.

Sau đó bạn thực hiện thanh toán và trả phòng bình thường.

Tham khảo thêm hướng dẫn trả phòng tại http://help.ezcloudhotel.com/lam-the-nao-de-tra-mot-phong-cho-khach-le/