Release 2.0.0.6

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 07 tháng 8 năm 2018 của ezCloudHotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

  • Cải tiến tốc độ timeline.
  • Module kết nối thiết bị điện fibaro.

Cải tiến tốc độ timeline

Bạn khó chịu khi cứ thao tác gì trên timeline cũng mất rất lâu để reload lại data mới.

Trước khi tối ưu: Tốc độ load khá chậm

Sau khi tối ưu: Phản hồi sau khi thao tác xong khá nhanh.

Các action được tối ưu tại timeline trong lần này:

  • Đổi ngày khách
  • Nhận phòng nhanh
  • Checkin nhanh
  • Checkout nhanh
  • Chuyển phòng
  • Undo Checkout
  • Undo Checkin
  • Gán phòng

Module kết nối thiết bị điện

Dễ dàng điều khiển điện trong mỗi phòng nếu có hệ thống phần cứng Fibaro sẵn.

 

CẢM ƠN

ezCloudHotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn.
Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudHotel có thể phục vụ quý khách sạn tốt hơn.