Release 2.0.0.7

Chào mừng bạn đến với bản phát hành ngày 20 tháng 08 năm 2018 của ezCloudHotel. Một số điểm nổi bật chính bao gồm:

  • Bổ sung chế độ xem vừa màn hình ở timeline.
  • Cho phép chuyển phòng trong quá khứ.
  • Sửa lại mẫu export Pa18 để import vào hệ thống của bên công an.
  • Chỉnh sửa đôi chút phần đoàn.

Bổ sung chế độ xem vừa màn hình.

Để đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng mong muốn xem tổng quát trong 1 tháng. ezCloud xin bổ sung thêm 1 option xem vừa màn hình để đáp ứng nhu cầu này.


Cho phép chuyển phòng trong quá khứ.

Nhiều lần muốn chuyển phòng cho khách mặc dù mới chỉ quá hạn 1h hoặc vài phút. Nhưng đều phải sửa thời gian đến về hiện tại mới làm được.
Bây giờ bạn đã có thể chuyển phòng mà không cần chú ý tới thời gian đến nữa.

 

Sửa lại báo cáo Quản lý khách đang tạm trú.

Bạn hay phải nhập bằng tay hay export excel ra rồi sửa lại thứ tự cột để nhập lại vào phần mềm bên phía đơn vị quản lý khách lưu trú. Bây giờ bạn có thể xuất thành file csv và import vào hệ thống bên đơn vị quản lý một cách rất đơn giản.

 

Chỉnh sửa đoàn

  • Bỏ bắt buộc đối với trường mã hiển thị đoàn.

Xóa mã hiển thị đoàn đi thì timeline sẽ hiển thị tên khách của các phòng. Nhập vào thì sẽ chỉ hiển thị mã hiển thị đoàn.

 

  • Khi checkout có thể chọn tất cả các phòng trong đoàn để checkout như bình thường.

Đối với số tiền của đoàn phải thanh toán là dương thì sẽ có button thanh toán và trả phòng. Nhưng nếu số tiền của cả đoàn lúc này là âm thì vẫn phải vào phần thanh toán tự post refun lại như bình thường. Trường hợp này phần mềm sẽ không dám tự post refun cho khách hàng.


CẢM ƠN

ezCloudHotel xin chân thành cảm ơn các đóng góp ý kiến rất nhiệt tình trong thời gian qua từ các Khách sạn.
Và cũng rất mong nhận thêm nhiều sự đóng góp ý kiến hơn nữa để ezCloudHotel có thể phục vụ quý khách sạn tốt hơn.